scoalamilisauti@yahoo.com

Clasa Pregătitoare

Informare privind înscrierea în clasa pregătitoare

 

 1. Locuințele din localitatea Milișăuți sunt arondate Școlii Gimnaziale Milișăuți
 2. de clase pregătitoare cuprinse în planul de școlarizare alocat Școlii Gimnaziale Milișăuți de Inspectoratul Școlar Județean Suceava : 2
 3. Spațiul în care își vor desfășura activitatea clasele pregătitoare: în clădirea Grădiniței cu Program Normal Milișăuți (o sală de clasă la parter, o sală de clasă la etaj)
 4. Program – 8 – 12
 5. Naveta copiilor – este asigurată cu microbuzele școlii și ale Primăriei Milișăuți (Gară, Slobozia, Prund, Piața Mică, Bădeuți, Tolovei)
 6. Condiții de înscriere:
 • părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani, până la data de 31 august 2018, au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare,
 • dacă dezvoltarea psiho-somatică a copiilor este corespunzătoare, pot să își înscrie copiii în clasa pregătitoare și părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 sau  după 31 decembrie 2018. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea  psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii  respectivi sunt înscriși la grădiniță în grupa mare.
 1. Persoanele desemnate să informeze și să consilieze părinții: Calenciuc Corina – Grădinița Bădeuți, Păsăilă Carmen – Grădinița Milișăuți. Părinții și alte persoane interesate pot obține informații referitoare la înscrierea în învățământul primar la numărul telverde 0800816032
 2. Cine și când efectuează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor: CENTRUL DE EVALUARE PSIHOSOMATICA – RĂDĂUȚI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU, Strada Iancu Flondor nr.3, RĂDĂUȚI, RESPONSABIL PUNCT DE LUCRU, prof. Popa Narcisa. Aici părinții copiilor depun o cerere tip la care anexează o copie a certificatului de naștere al copilului și o adeverință de la medicul de familie cu specificația clinic sănătos sau apt pentru școală. Părinții copiilor din Milișăuți care doresc să efectueze evaluarea psihosomatică a copiilor sunt programați pentru data de 07.03.2018, de la ora 10. Rezultatul evaluării va fi comunicat în scris părinților copiilor și nu poate fi contestat.
 3. În data de 12 martie, ora 10, cu ocazia Zilei Porților deschise, părinții, copiii, alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate claselor pregătitoare, pot purta discuții cu personalul școlii implicat în activitatea claselor pregătitoare.
 4. Procedura de înscriere în clasa pregătitoare:
 5. În perioada 8 – 26 martie 2018, se completează cererea tip de înscriere on-line sau la secretariatul școlii la care părintele dorește înscrierea copilului. Aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.
 6. Validarea cererii – tip de înscriere la școala la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a unui membru al comisiei de înscriere (sunt verificate datele introduse, fișa de înscriere este tipărită, verificată, semnată de către părinte). Sunt anexate la cerere o copie a actului de identitate al părintelui și una a certificatului de naștere al copilului și, dacă este cazul, o copie a actului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului. Programul de completare-validare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar este  la secretariatul Școlii Gimnaziale Milișăuți de luni până vineri, între orele 08 – 16.
 7. Cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape:
 8. 27 – 30 martie 2018 – Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar repartizează copiii la școala de circumscripție, Comisia de înscriere din școală admite/respinge cererile de înscriere al părinților care au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție (30 martie 2018 – afișarea în unitățile de învățământ, pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri libere rămase, a listei copiilor neînscriși după prima etapă),
 9. 11 aprilie – 4 mai 2018 – înscrierea pe locurile rămase libere a copiilor neînscriși după prima etapă (12 – 18 aprilie depunerea cererilor tip la secretariatul unității de învățământ aflat pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua , de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă, 24 aprilie – 4 mai – soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost înscriși la vreo unitate de învățământ sau a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar).